Företag

FÖRETAGS TJÄNSTER


Naturlig stresshantering och återhämtning är i dag viktigare än någonsin då stressrelaterad ohälsa är ett ständigt växande problem i samhället.


Friskvård är en investering för hållbar utveckling och friska medarbetare.

Jag erbjuder kurser i Mindfulness, på arbetsplatsen eller i egen regi.

Jag erbjuder företagsmassage och friskvårdsbehandlingen Reiki.


Är ni intresserade av en hel eller halv friskvårdsdag?