Mindfulness företag

MINDFULNESS


Mindfulness är ett förhållningssätt till livet och ett verkningsfullt sätt att förhålla sig till stress, smärta och livets utmaningar.

Att stress och psykiskohälsa i dag är ett samhällsproblem som ständigt växer har nog ingen missat. Balansen mellan arbete, hem, fritid och återhämtning har blivit allt svårare att hantera i en vardag som rullar fortare än tidigare.

 

Genom att jobba förebyggande och rehabiliterande ökar inte bara välmåendet hos personalen utan även i företaget.


Workshop, Mindfulness 

Lär dig att hantera stress med verktyg från mindfulness.


Den här workshopen är upplevelsebaserad och erbjuder en möjlighet att tillsammans utforska tankar, känslor, rörelser och sinnesupplevelser genom övning och reflektion.


Tillsammans provar vi på grunderna i mindfulness.


Den här workshopen passar bra som inledning eller avslutning på en konferans, på en kickoff eller som en friskvårdssatsning tillsammans med personalen.

Tiden anpassas efter era behov, jag rekomenderar 1,5-2 timmar.Mindfulness grundkurs

6 tillfällen 1-1,5 tim per tillfälle

I den här kursen blandar vi teori och praktiserar grundövningarna.8-veckorsprogrammet i MBSR

Omfattar 8 sammanhängande veckor 2-2,5timmar per tillfälle.

Den här kursen varvas med teori och praktiska övningar, den handlar till stor del om att jobba med sig själv.

Hemuppgifter ingår och det krävs att du övar för att få ut så mycket som möjligt av kursen.Mindful yoga 6 tillfällen

1-1,5 tim per tillfälle

Med medvetna rörelser, andningsövningar och kroppskanning lär vi oss att förhålla oss till det som är och att landa i kroppen här och nu.Medvetna vandringar

1-1,5 tim per tillfälle

Vi samlas för gemensam tyst vandring i naturen där vi fokuserar på att bara vara och att uppleva naturen med alla våra sinnen, längs vägen genomför vi olika stillhetsövningar för att förankra oss i nuet. I Japan kallas det för skogsbad och det är välkänt att naturen är en fantastisk miljö för återhämtning och stresshantering.


Mindfulness har blivit allt mer populärt på arbetsplatser som en del i friskvårdssatsningen.

Flera studier pekar på att regelbunden mindfulness träning ökar förmågan att hantera stress, minskar sömnproblem, muskelspänningar samt leder till ökat fokus och välbefinnande.

Detta gör i sin tur att personalen får återhämtning, mår bättre och sjukfrånvaron minskar.

Kontakta mig för offert.