Workshop företag

Workshop, Mindfulness 

Lär dig att hantera stress med verktyg från mindfulness.


Den här workshopen är upplevelsebaserad och erbjuder en möjlighet att tillsammans utforska tankar, känslor, rörelser och sinnesupplevelser genom övning och reflektion.


Tillsammans provar vi på grunderna i mindfulness.


Den här workshopen passar bra som inledning eller avslutning på en konferans, på en kickoff eller som en friskvårdssatsning tillsammans med personalen.


Tiden anpassas efter era behov, jag rekomenderar 1,5-2 timmar.


Mindfulness=friskvård  Återhämtning är nyckeln till en mer hållbar hälsa.

Mindfulness har blivit allt mer populärt på arbetsplatser som en del i friskvårdssatsningen.

Flera studier pekar på att regelbunden mindfulness träning ökar förmågan att hantera stress, minskar sömnproblem, muskelspänningar samt leder till ökat fokus och välbefinnande.

Detta gör i sin tur att personalen får återhämtning, mår bättre och sjukfrånvaron minskar.

Kontakta mig för offert