Mindfulness

Mindfulness baserad stress reduktion

Jag har gått min utbildning till Mindfulness instruktör för Katarina Lundblad (www.levnu.net) Mindfulness baserad stress reduktion, MBSR.


Metoden utvecklades av amerikanen Jon Kabat Zinn och den saknar helt religösa förtecken. Efter många år av buddistisk mindfulnessträning ville han sprida tankesättet i västvärlden och började själv använda metoden MBSR för ca 35 år sedan på stresskliniken Universetiy Hospital i Boston Massachusetts där han var verksam.

Resutatet blev bra, trots att många var skeptiska och så har det fortsatt. Metoden, och Jon Kabat Zinn har numera världsrykte.


Mindfulnessmeditation används alltmer inom hälsa- och sjukvården i Sverige, exempelvis som stresshantering och komplementerande behandling vid depression och kronisk smärta, men också på skolor och företag.

Min upplevelse av mindfulness


Att vara medvetet närvarande är något jag övar på varje dag, när jag öppnar ögonen på morgonen, borstar tänderna, pratar med min man, mina barn, lagar mat, i mötet med människor, ja i alla vardagssituationer. Det handlar om att vara där jag är och se verkligheten som den är, just nu. Mina tankar om det som pågår och det som faktiskt pågår är två helt skilda saker. Med hjälp av mindfulness har jag minskat min vardagsstress och kommit närmare mig själv. Mitt tanke surr har stillat sig och jag känner en inre stillhet, glädje. Skogen är det ställe jag ständigt återvänder till för att bara vara, lämna huvudet och landa i kroppen. Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om min upplevelse, men det är bättre att du själv får uppleva och bilda dig din egen uppfattning om mindfulness, medveten närvaro.


Mindfulness innebär att återta kontakten med kroppen och att lyssna till dess uråldriga visdom. Kroppen vet när vi är glada, nyfikna, arga, ledsna eller ångestfyllda. Genom att lyssna på den och hitta kroppsliga sätt att hantera känslor, ger vi dem mindre makt över oss. Vi är inte vana att tänka så. De flesta av oss är "huvudfotingar" som i småbarnens teckningar. Utan kropp. Men vi kan hitta tillbaka. Vi kan öva att uppmärksamma känslor i kroppen och därmed hantera dem på ett annat sätt än i "huvudet". Då får vi direktkontakt med våra känslor istället för att "tänka på" dem och försöka hitta intellektuella lösningar i huvudet.

När vi är "i huvudet" är vi inte närvarande. Intellektuellt pendlar vi oftast mellan det som varit och fantasier om det som skall komma i framtiden. Då blir känslor av stress, ångest eller nedstämdhet något som "drabbar" oss. Det blir något som vi vill "ta bort" istället för att lära oss hantera det. Stress leder till att vi tappar kontakten med kroppen och inte känner hur den reagerar. Det ger otrygghet och ångest. Spänningar som vi inte har kontakt med ligger kvar och kan bli till smärta.


Källa: Fri från stress med mindfulness av Åsa Palmkron Ragnar och Katarina Lundblad

 
 
 
 

Öppna upp för att känna det du känner,just nu.

Lita på att det du känner, upplever är rätt och det är helt unikt,

just nu. Kan du ta in det, att det är som det är just nu?

Känn efter inifrån.

Andas in, andas ut.


-Sara Klitsch

Mindfulness är den medvetenhet som uppstår när vi uppmärksammar något på ett särskilt sätt, med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det.


- Jon Kabat-Zinnv

Insikten att vi redan är framme, att vi inte behöver färdas längre, att vi redan är här, kan ge oss frid och glädje.

Förutsättningarna för vår lycka finns redan. Vi behöver bara hjälpa oss själva att vara i nuet för att kunna röra vid dem.


-Thich Nhat Hanhnh