Reiki
 
 
 
 

Reiki är ett vanligt ord i Japan och betyder "healing". Det som vi i väst kallar för healing kallas i Japan för "Usui Shiki Ryoho"-Usuis metod för naturligt helande, det var Mikao Usui (1865-1926) som grundade metoden i Japan.


Vad är Reiki?


Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta, stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförådet - en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. Reiki kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.


Reiki är friskvård


Reki är en form av healing- det förutsätter ingen religös tro eller övertygelse, varken för utövaren eller för den som blir behandlad. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituell eller vetenskapligt lagd, och man behöver inte tro på healing för att det ska fungera.

Reiki klassas i dag som rehabiliterande friskvård av skatteverket.


Hur fungerar Reiki?


Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen som aktiverar välbefinnade hormonet oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur. Likheter finns även med terapier som rosenmetoden, som går ut på att smärtsamma minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar, genom beröringen löses spänningar upp och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början.

Reiki är en holistisk behandlingsmetod som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs begränsat till ett visst område.

När man ger en Reikibehandling lägger man händerna i olika positioner för att stärka livsenergin och aktivera den självläkande kraften inifrån.


Vad betyder Reiki?


Reiki är japanska och består av två ord: Rei, som betyder "universell" och Ki som betyder "livsenergi".


När är Reiki bra?


Speciellt läkande har Reiki visat sig vara för dig som vill:


  • Sänka stressnivån i ditt liv.
  • Vill ha balanserad hälsa, fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt.
  • Vill hitta kraften i ditt liv och dina dagliga situationer genom Reikins levnadsprinciper.
  • Vill ha en verksam teknik för din personliga utveckling och tillväxt.
  • vill förbättra och stärk ditt självförtroende.
  • Vill utveckla din kreativitet och intuition.