Samtal

Inom kort kommer jag att erbjuda onlinesamtal. 

SAMTALSTERAPI

Alla har vi behov av att prata och få stöd av någon annan ibland.

Kanske befinner du dig i omständigheter i livet som känns utmanande? 

Eller kanske du vill utvecklas som människa och lära känna dig själv bättre?

Samtalsterapi erbjuder dig en möjlighet att få hjälp att navigera igenom just din situation.

Samtalsterapi med inriktning på personlig utveckling med hjälp av compassion. Compassionfokuserad terapi är en metod som kan hjälpa dig att förstå hur dina egna tankar, känslor och beteenden påverkar ditt välmående. Metoden ger dig också ett verktyg för att påbörja ett långsiktigt förändringsarbete.


Medkänsla som compassion innebär att kunna närma sig det som är svårt och utmanande i livet och samtidigt ha en motivation att vilja hjälpa sig själv och andra. Det handlar främst om att agera på ett sätt som är hjälpsamt med målet att öka välmående. Ett första steg när man börjar utveckla medkänsla är att träna upp trygghetssystemet. Vi behöver en inre förmåga till trygghet för att kunna reglera hot- och drivsystemet. Träning i medkänsla börjar därför med att lära sig aktivera trygghetssystemet med hjälp av andning och grundande övningar för kroppen.


Bli medveten

Nästa steg i att arbeta med sig själv är att förstå sina mönster och vad som händer i olika situationer som upplevs utmanande. Genom övningar och mindfulness får du lägga märke till och skriva ner tankar, känslor och beteenden i olika situationer som innebär utmaningar för dig. Därmed kan du öka förståelsen för dina reaktioner på ett annat sätt än tidigare. Genom att träna sig i att stanna upp och bli medveten om vad som händer i olika situationer så bromsar vi upp hjärnans automatiska processer. Istället för att känna något och direkt reagera så får vi till ett mellanrum där vi kan välja att agera utifrån vad vi behöver och vad som är hjälpsamt. På kort och lång sikt. 


CFT handlar först och främst om konkreta upplevelser, det är inget du kan läsa dig till. Du behöver göra övningar och se hur ditt liv påverkas av att du bemöter både dig själv och andra med mer värme och förståelse. Du gör något aktivt för att hjälpa dig själv och andra.

Det är medkänsla.